My Blog has Moved to freethoughtblogs.com since 1 November 2011

Friday, October 22, 2010

Open letter to Mr. Herman Van Rompuy, President of the European Council

Dear Mr. President,

As we all know, the situation of women in some countries is abysmal. This is the case in countries under Islamic rule such as Afghanistan, Iran, Nigeria and Saudi Arabia, in which stoning to death (lapidation) for adultery is still being implemented. In Iran, there is the well known case of Sakineh Mohammadi Ashtiani who is awaiting death by stoning for adultery. Fortunately, the decision for this ‘execution by torture’ has been postponed as a result of the worldwide protests against it.

In the meantime, Ms Ashtiani’s son, Mr. Sajjad Ghaderzadeh, and lawyer, Mr. Houtan Kian, have been arrested along with a German journalist and photographer in Tabriz (Iran) on 10 October 2010 at 19.00 hours local time. The security forces raided the lawyer’s office where an interview was taking place and arrested all four.

Their whereabouts are currently unknown and no news has been received of their situation since the arrests. It is known they were arrested given that, at the time of the raid, one of the journalists was on the phone speaking with Mina Ahadi, Spokesperson of the International Committee against Stoning and International Committee against Execution. The Islamic regime has confirmed the arrest of the two journalists. So we are very worried, as is quite normal in such cases! We know that the European Union has already condemned Ms. Ashtiani’s death sentence by stoning. In September 2010, the European Commission President José Manuel Barroso said in his first State of the Union address to parliament that he is "appalled" by the news of the sentencing, and called it "barbaric beyond words." True words indeed but Ms. Ashtiani’s life still hangs in the balance.

Therefore, we would like to ask you, Mr. Van Rompuy, as President of the European Council, to request a firm European statement in which all the 27 member states call for the immediate release of the four people mentioned above and Sakineh Mohammadi Ashtiani and for an end to the barbaric practice of stoning immediately.

Yours sincerely,

Marieke Höfte, President of the Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (Belgium)
Sonja Eggerickx, President of the Unie Vrijzinnige Verenigingen (Belgium)
Jacinta De Roeck, Director of the Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (Belgium)
Maryam Namazie, Spokesperson of Iran Solidarity and One Law for All (UK)
Mina Ahadi, Spokesperson of the International Committee against Stoning and International Committee against Execution (Germany)

Antwerp, Belgium, 22/10/10


Open brief aan dhr. Herman Van Rompuy, Voorzitter van de Europese Raad

Geachte Mijnheer de Voorzitter,

Zoals wij allemaal weten is de situatie van vrouwen in sommige landen van de wereld afgrijselijk slecht. Dit is het geval in bepaalde landen onder islamitisch regime zoals Afghanistan, Iran, Nigeria en Saoedi-Arabië, waar steniging, als doodstraf, nog steeds wordt uitgevoerd. In de Islamitische Republiek van Iran is er het gekende geval van mevr. Sakineh Mohammadi Ashtiani, die van overspel beschuldigd werd en nog haar doodsvonnis tot steniging kan verwachten. Als gevolg van het wereldwijde protest daartegen werd de beslissing voor deze ‘executie door foltering’ gelukkig uitgesteld.
Ondertussen echter werden op 10 oktober 2010 lokale tijd in Tabriz (Iran) Sajjad Ghaderzadeh, de zoon van mevr. Ashtiani, en Houtan Kian, haar advocaat, samen met een Duitse journalist en een fotograaf gearresteerd. De veiligheidsdienst bestormde het kantoor van de advocaat, waar net een interview werd afgenomen. De agenten arresteerden de vier personen.
Sindsdien weten we niet waar de vier zich momenteel bevinden. We hebben sinds hun arrestatie geen nieuws meer van hen ontvangen. Het staat vast dat ze werden gearresteerd omdat een van de journalisten op het moment van de inval aan het bellen was met Mina Ahadi, woordvoerster van het International Committee against Stoning en International Committee against Execution. Ondertussen zijn deze vier mensen nog niet naar huis of naar hun hotel teruggekeerd; het Islamitisch regime heeft de arrestatie van de twee journalisten bevestigd.
Dat maakt ons dus bijzonder ongerust, wat normaal is in dit soort gevallen! We weten dat de Europese Gemeenschap reeds de doodstraf door steniging van mevr. Sakineh Mohammadi Ashtiani heeft veroordeeld. In zijn eerste Verklaring aan het Parlement in september 2010 heeft dhr. José Manuel Barroso, Voorzitter van de Europese Commissie, gezegd dat hij “geschokt” was toen hij het nieuws van de veroordeling vernam. Hij noemde heel de zaak een “barbarij waar geen woorden meer voor zijn”. Mooi en juist gezegd, maar ondertussen hangt het leven van mevr. Ashtiani aan een zijden draadje.
Daarom zouden wij u willen vragen, geachte heer Van Rompuy, om als Voorzitter van de Europese Raad mee te helpen pleiten voor een stevig Europees standpunt waarbij alle 27 lidstaten oproepen tot de onmiddellijke vrijlating van de vier vermelde personen, samen met mevr. Sakineh Mohammadi Ashtiani, en de onmiddellijke stopzetting van de barbaarse praktijk van steniging.

Hoogachtend,

Marieke Höfte, Voorzitter van de Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (Belgium)
Sonja Eggerickx, Voorzitter van de Unie Vrijzinnige Verenigingen (Belgium)
Jacinta De Roeck, Directeur van de Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (Belgium)
Maryam Namazie, Woordvoerster van de One Law for All Campaign against Sharia (UK)
Mina Ahadi, Woordvoerster van het International Committee against Stoning en International Committee against Execution (Germany)

Antwerpen, België, 22/10/10

No comments: